Skip Navigation Links.


 

 

       

      Prof. Dr. İbrahim ÖZCOŞAR (Tarih Bölümü Başkanı)

 

       Uzmanlık Alanı: Osmanlı Kent Tarihi, Süryaniler, Mardin Tarihi

 

       Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7007)

 

        e-mail:    ibrahimözcosar[at]artuklu.edu.tr

 

 

 

 

     Doç. Dr. Mehmet AKBAŞ 

 

       Uzmanlık Alanı: İlk Dönem İslam Tarihi

 

       Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7081)

 

        e-mail:    mehmetakbas[at]artuklu.edu.tr 

                      makbas72[at]hotmail.com

 

 

 

     Yrd. Doç. Dr. Zübeyir AKÇE

 

      Uzmanlık Alanı: İslam Medeniyeti, Osmanlı Tasavvuf Hayatı

 

      Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7080)

 

       e-mail:  zubeyirakce[at]artuklu.edu.tr 

                   zubeyirakce[at]yahoo.com 

 

 

 

      Yrd. Doç. Dr. Feridun BİLGİN

 

       Uzmanlık Alanı: Endülüs Tarihi ve Araştırmaları

 

       Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7251)

 

        e-mail:   feridunbilgin[at]artuklu,edu.tr 

                     feridunb[at]gmail.com

 

 

 

     Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

      Uzmanlık Alanı: Ortaçağ Tarihi Araştırmaları, Selçuklu Tarih ve Kültür 

                               ve Medeniyeti

 

      Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7063)

 

       e-mail:  ahmetkutuk[at]artuklu.edu.tr 

                   ahmetkutuk63[at]gmail.com

 

 

 

    Yrd. Doç. Dr. Khalid El-AWAISI

 

      Uzmanlık Alanı: Beytü'l-Makdis ve Araştırmaları

 

      Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7038)

 

       e-mail:   k.awaisi[at]artuklu.edu.tr

 

 

 

     Yrd. Doç. Dr. Dirk KRAUSMÜLLER

 

      Uzmanlık Alanı: Bizans Tarihi ve Ortodoks Teolojisi

 

       Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7048)

 

        e-mail:   dkrausmuller[at]hotmail.com

 

 

 

     Yrd. Doç. Dr. Veysel GÜRHAN

 

      Uzmanlık Alanı: Sosyal Tarih, Osmanlı Tarihi ve Tarihçileri, Şehir Tarihi

 

       Telefon: +90 482 213 4002

 

        e-mail:   veyselgurhan[at]artuklu.edu.tr 

                     veyselgurhan[at]hotmail.com

 

 

 

      Yrd. Doç. Dr. Ercan GÜMÜŞ

 

       Uzmanlık Alanı: Tarih Yazımı ve 16-17. Yüzyıl Osmanlı Tarih Yazıcılığı, Osmanlı Şehirleri,

                                Osmanlı Sosyo- Ekonomik Düzeni, Sosyal Tarih Çalışmaları

 

        Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7030)
 
         e-mail:   ercangumus[at]artuklu.edu.tr 
                      ercangumus1977[at]hotmail.com
 
 

 

      Yrd. Doç. Dr. Ziya POLAT

 

       Uzmanlık Alanı: Eyyubiler, Selahaddin Eyyubi, Haçlılar, Siyaset, Antlaşmalar

 

       Telefon: +90 482 213 4002 

 

       e-mail:    ziyapolat[at]artuklu.edu.tr

                     polatzypolat[at]gmail.com

 

 

 

     Yrd. Doç. Dr. Mevlüt DEDE (Bölüm Başkan Yardımcısı)

 

       Uzmanlık Alanı: Osmanlı Vakıf Müessesesi, Balkan Tarihi, Osmanlı Sosyal Hayatı

 

       Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7112)

 

        e-mail: mevlutdede[at]artuklu.edu.tr

 

 

 

      Okt. Aysel FEDAİ

 

       Uzmanlık Alanı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

 

        Telefon: +90 482 213 4002 ( # 6126)

 

           e-mail: ayselfedai[at]artuklu.edu.tr 

                         ayselfedai[at]gmail.com

 

      

         Arş. Gör. Mehmet Rezan EKİNCİ

 

        Uzmanlık Alanı: XIX. - XX. yy. Osmanlı Tarihi, Osmanlı Devleti'nde Aşiretler

 

        Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7037)

 

         e-mail: merekinci[at]artuklu.edu.tr 

                    merekinci[at]gmail.com

             Görüşme Saatleri: Salı 10:00-14:00

 

     

       Arş. Gör. Remzi AVCI

 

        Uzmanlık Alanı: Türk-Alman İlişkileri, Alman Oryantalizmi

 

        Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7037)

 

         e-mail:   remziavci[at]artuklu.edu.tr

                      remzavci[at]gmail.com

             Görüşme SaatleriSalı 10:00-14:00

 

 

 

       Arş. Gör. Erdal ÇİFTÇİ

 

         Uzmanlık Alanı: Geç Dönem Osmanlı Tarihi, Osmanlı-İran Sınırı, Aşiretler

 

         Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7037)

 

             e-mail: erdalciftci[at]artuklu.edu.tr 

                        erdal_ciftci[at]hotmail.com

 

             Görüşme SaatleriSalı 10:00-14:00

 

 

 

      Arş. Gör. Cemal ÜLKE

 

         Uzmanlık Alanı: 19.yy Osmanlı Siyasi Tarihi, Şehir Tarihi

 

         Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7043)

 

         e-mail:  cemalulke[at]artuklu.edu.tr

 

            Görüşme SaatleriSalı 10:00-14:00

 

 

 

      Arş. Gör. Sabri MENGİRKAON

 

         Uzmanlık Alanı: 19.yy Osmanlı Sosyal Hayatı

 

         Telefon: +90 482 213 4002 ( # 7062) 

 

         e-mail:sabrimengirkaon[at]artuklu.edu.tr

                   sbrmngrkn[at]gmail.com

 

           Görüşme Saatleri: Perşembe 10:00-14:00